Algemene Huurvoorwaarden Bed en Breakfast Gees 

 

1. Aankomst en vertrek

De door u gehuurde woning/kamer is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.30 uur te worden verlaten. U dient ons tijdig op de hoogte te stellen van de verwachte aankomst.

2. Reservering

Het reserveren van het de woning/kamer moet in principe via het boekingsformulier op onze website gedaan worden. Genoemde wijzen van reservering zijn bindend voor de opdrachtgever. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde “afkoelingsperiode” die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op het huren van het vakantiehuis via onze site. Zodra een boeking door de eigenaar is bevestigd, sturen wij u een bevestiging via e-mail. In dezelfde e-mail ontvangt u tevens de factuur.

3. De prijzen 

Het gebruik van lakens, slopen, hand- en theedoeken is inclusief. Ook het gebruik van water, gas, internet en elektriciteit is inclusief.

4. Aantal personen

Per 2-persoonskamer zijn maximaal 2 personen toegestaan om in de kamer te overnachten. In de woonboerderij verblijven 4 en in overleg 6 personen. Extra personen kunnen alleen verblijven in overleg en extra bijbetaling.

5. Betaling

Het totale huurbedrag of een eerste aanbetaling dient u binnen acht dagen na ontvangst van de huurbevestiging/factuur op onze rekening te hebben overgemaakt.

6. Betaling in termijnen en betalingen op korte termijn

We verzoeken u het totale huurbedrag in één keer over maken. Het is ook mogelijk in twee termijnen te betalen. Voor de eerste termijn betaalt u 30% van de totale huursom. Het resterende gedeelte van de huursom (70% van de totale huursom) dient u uiterlijk 8 weken vóór de start van de huurperiode te voldoen. Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te voldoen. Bij boekingen op korte termijn (binnen drie weken voor de aanvang van de huurperiode) dient de betaling meteen na ontvangst van de bevestiging en factuur te voldoen.

7. Annulering door huurder

Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan de eigenaar te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 30 % van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 70% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd.

8. Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten worden terugbetaald aan huurder wanneer men de woning/kamer in de zelfde staat weer oplevert als bij aanvang van de huur.

9. Annulering door verhuurder van Bed en Breakfast Gees

Indien door omstandigheden de verhuurder gedwongen is een reservering te annuleren, dan zal de verhuurder u de reeds betaalde huursom terugbetalen.

10. Huisdieren

In Bed en Breakfast Gees zijn huisdieren niet toegestaan.

11. Schoonmaak

De eindschoonmaak van het huis is niet bij de prijs inbegrepen. Wij verwachten wel van u dat u het huis opgeruimd achterlaat; huis aanvegen, afwas doen, beddengoed afnemen etc. Wanneer de woning niet netjes achtergelaten wordt, zullen wij genoodzaakt zijn om dan de extra schoonmaakkosten in rekening te brengen van 50 euro. Dit wordt dan van de borg ingehouden.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan de eigenaar of contactpersoon gemeld en vergoed worden. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

12.2 Bed en Breakfast Gees is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Bed en Breakfast Gees en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Bed en Breakfast Gees is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

12.3 Bed en Breakfast Gees is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen de (prijs)informatie vervalt hiermee.

12.4 Bed en Breakfast Gees is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.

12.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Bed en Breakfast Gees is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit.

12.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Background mages: Creative Commons International License | Bed en Breakfast Gees | Dorpsstraat 40 | 7863 PC Gees | Huurvoorwaarden | Privacyverklaring | KvK: 59301511